Εργασία στην Athos και τον χώρο των κουφωμάτων

Ανοικτές θέσεις εργασίας

  • Υπεύθυνος παραγωγής (ΑΕΙ/ΤΕΙ, τεχνική γνώση)
  • Εργατοτεχνίτες ξυλουργοί (τεχνική γνώση)
  • Βαφείς (τεχνική γνώση)

Αν ενδιαφέρεστε για μία από τις παραπάνω θέσεις εργασίας, στείλετε μας ένα email στο info@athoswin.gr.

Υποβολή αίτησης στο Facebook

Equipment

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Athos και δεν υπάρχει ανοικτή θέση που να σας ταιριάζει, στείλετε μας ένα email στο info@athoswin.gr.